Ata Yıldız Plaza, Kat:11, No: 1/93, 06820 Eryaman/ANKARA+90 - 543- 890 - 23 - 13 Pzt - Cmt: 09:00 - 19:00 /

Blog

Kolik Bebek Tedavisi

Kolik Bebek TedavisiKolik Bebek Tedavisi Genel

Kolik bebek tedavisi ‘nde öncelikle ailelere 3-4 aydan sonra bu durumun geçeceği, bunun mutlak bir hastalık olmadığı, bebeğin gelişiminin normal olarak devam edeceği ve bebeğe karşı daha sakin yaklaşılması gerektiği anlatılmalıdır.

Burada amaç kendiliğinden düzelen bu durumu bebek ve aile zarar görmeden atlatmaktır. Bu noktada kolik bebek tedavisi yaklaşımları 3 grupta ele alınır. Bunlar ailesel destek ve danışmanlık, ilk ve ikinci basamak yöntemleridir.

Kolik Bebek Tedavisi ‘nde Ailesel Destek ve Danışmanlık Yöntemleri

Aileye Koliğin 3-4 ay civarında kendiliğinden geçeceğinin anlatılması, sık yapılan izlemlerle gaz sancılı bebeğin hasta olmadığının garanti altına alınması, sakinleştirme teknikleri ile ilgili ipuçlarının verilmesi önemlidir. Ağlama nöbetleri sırasında kolik bebeğin bir aile yakınına devredilerek ebeveynlerin dinlenmesinin sağlanması ve ailenin hissettiği öfke, kızgınlık, çaresizlik, düş kırıklığı, suçluluk, bitkinlik, tükenmişlik gibi duyguların normal olduğunun anlatılması gibi ailesel destek ve danışmanlık tedavinin temel dayanak noktasını oluşturmaktadır. İnfantil kolikli  bebekler aile psikolojik ve fiziksel olarak çok yıprandığı için fiziksel istismara maruz kalabilirler. Bu nedenle özellikle gaz sancılı bebeklerin ebeveynlerine destek olmak gereklidir.

Kolik Bebek Tedavisi ‘nde İlk Basamak Girişimler

Gaz sancılı bebek tedavisinde ilk basamak girişimler beslenme sorunlarını ortaya çıkarmak, değişik sakinleştirme tekniklerini öğretmek ve çevresel uyaranları azaltmak gibi önlemleri içermektedir.

Gaz Sancılı Bebeklerde Beslenme Teknikleri

Koliğin az/fazla beslenme, yetersiz gaz çıkarma gibi beslenme sorunları ile ilişkili olduğu bebeklerde etkili olur. Biberon ile beslenenlerde; bebeğin dik tutularak eğimli bir şekilde beslenmesi hava yutulmasına engel olur. Anne sütü ile beslenenlerde; her öğünde bir memenin tamamen boşaltılması infantil kolik gelişimine engel olabilir.

Kolik Bebekleri Sakinleştirme Teknikleri

Zararsız olduğu için en fazla uygulanan yaklaşımlardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 • Araba veya bebek arabasında gezdirme
 • Altı aydan küçük süt çocuklarında annenin yürürken çocuğu kucaklamasının ağlamayı durdurmada, oturarak kucaklayan bir anneye göre daha etkili olduğu gösterilmiştir.
 • Sallama
 • Çevresel uyaranların azaltılması
 • Salıncağa konulması
 • Ilık banyo yaptırılması
 • Karnına masaj yapılması
 • Kalça ve alt ekstremiteler rahat hareket edecek şekilde kolları üstten sarmalamak
 • Ses bandı (anne karnındaki seslerin benzerleri) veya kalp seslerinin dinletilmesi
 • Burnun temizlenmesi

Emzik de bu amaçla kullanılabilir ancak bazı bebeklerde doğumdan sonra ilk 4 haftada verilirse meme başı şaşkınlığına yol açarak emzirme sorunlarına neden olabilir.

Kolik Bebek Tedavisi 2Kolik Bebek Tedavisi ‘nde İkinci Basamak Müdahale Yöntemleri

Anne Sütü İle Beslenen Kolik Bebeklerde

Gece salgılanan anne sütü melatonin içerdiği ve bunun da kolik bebeği sakinleştirip uykuya dalmasını kolaylaştırarak koliği azalttığı belirtilmektedir. Bu nedenle özellikle kolikli bebeklerde gece emzirmeleri yararlı olabilir. Annenin yumurta, süt, fındık, fıstık, buğday, balık gibi ürünleri içermeyen hipoallerjenik diyetinin (vitamin ve mineral desteği ile) kesin yararlı olduğu kanıtlanmamıştır. Kolikli bebeklerin sadece küçük bir kısmında (%2,6) inek sütü intoleransı/inek sütü allerjisi gösterilmiştir.

Formül Mama İle Beslenen Kolik Bebeklerde

İlk basamak tedaviye yanıt vermeyen kolik bebeklerde hidrolize formüller bir hafta denenebilir. Yanıt genellikle 48 saat içinde meydana gelir, ağlamada azalma olursa hidrolize mamalarla devam edilebilir, yanıt yoksa eski mamaya dönülür.

Probiyotikler

Kolikli çocuklarda ağlama süresini anlamlı olarak azalttığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Ancak bu konuda daha fazla çalışmaya gereksinim bulunmaktadır.

Laktaz

Yararı halen kanıtlanmamıştır, çelişkili sonuçlar vardır. Değişik yöntemlerin kullanılmasına karşın sonuç alamayan ailelerde bir seçenek olarak bir hafta denenebilir.

Glikoz/Sükroz

Ağızdan verilen sükrozun  yenidoğanlarda  ağrıyı azaltmasına karşın, kolikli bebeklerde ağlamayı azalttığına ilişkin veriler sınırlıdır.

Kolik Bebek Tedavisi ‘nde İlaçla Tedavi

Simetikon

Gastrointestinal sistemde oluşan gaz balonlarının yüzey gerilimini azaltarak çıkarılmasını kolaylaştırır ve gaz üretimini azaltır. Sistemik emilimi olmadığı için güvenli bir ilaçtır ancak konjenital hipotiroidi de levotiroksinle etkileşebileceği unutulmamaldır. İnfantil kolik tedavisinde kullanımını destekleyen kısıtlı veri bulunmaktadır. Çaresiz kalan ailelerde bir hafta denenebilir.

Anti Kolinorjik İlaçlar

Disiklomin hidroklorid:

Düz  kasların  kasılmasını azaltarak spazmları önler, ancak ishal/kabızlık, apne, konvülziyon, uyuşukluk ve koma gibi ciddi yan etkileri fazla görülmektedir.

Metilskopolamin:

Apne ve siyanoz yapabilir.

Simetropium firomid:

Kolik nöbetlerini azaltmada etkilidir ancak artmış uyku haline yol açabilir.

Kolik Bebek Tedavisi ‘nde Bitkisel çaylar

Birkaç çalışmada ağlamayı azalttığı gösterilmiş olsa da yararı büyük ölçüde kanıtlanmamıştır. Uzun süreli kullanımı anne sütü alımını azaltabilir. Standardizasyon ve düzenleme yokluğu nedeniyle bakteri, toksin veya parçacık bulaşı, alkol gibi etiketsiz maddeler içermesi, kan kurşun düzeyini yükseltme gibi potansiyel zararları yararından daha ön plandadır. Ayrıca diğer ilaçlarla etkileşimi de unutulmamalıdır.

Kolik Bebek Tedavisi ‘nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

Disfonksiyonel eklemlere veya spinal eklemlere parmaklarla hafif bası ile masaj yapılmasının plaseboya üstünlüğü gösterilememiş ancak anne-bebek etkileşimini sağlayarak, stres hormonları üzerinde etkili olabileceği ve aileye iyi gelebileceği bildirilmiştir. Ancak bebeği aşırı uyararak tedirgin edebilme tehlikesi de bulunmaktadır.

Üç hafta süreyle L4 noktasına haftada iki kez akupunktur uygulanmasının ağlama zamanını azaltmasa da ağlama sıklığı, süresi ve ağrı ile ilişkili davranışları azalttığı ve yan etkisinin olmadığına ilişkin yayınlar vardır Ancak bu konuda daha fazla çalışmaya gereksinim vardır.

Refleksoloji

El ve ayaklardaki refleks noktalarını uyar maya dayanan bir tedavi yöntemidir. Vücudun her bölgesi el ve ayaklarda bulunan belli bir noktaya karşılık gelir. Bebek annenin kucağında iken el ve ayağındaki belli noktaların elle uyarılmasıyla, bu noktalara uygulanan basınçlarla, tüm vücut gevşeyip dengelenebilir, kan dolaşımı hızlandırılabilir. Bu uygulamaların kolik ağrısını azaltmada etkili olabileceği gösterilmiş olmakla birlikte bu konuda daha fazla araştırmaya gerek vardır.

Shonishin

Shonishin (İğnesiz bebek/çocuk akupunkturu) nazikçe ve sıklıkla hiç iğne batırmadan yapılmaktadır. Bu teknikte ritmik hareketler ve küçük dokunuşlar ile akupunktur uygulaması yapılmakta, herhangi bir acı duymak bir yana, uygulama sıklıkla oyuna dönüşmektedir. Uygulama ile çocukların yaşam enerjisi artırılmakta ve bağışıklık sistemleri güçlendirilmektedir.

Shonishin (İğnesiz bebek/çocuk akupunkturu) yönteminde genel akupunktur uygulamalarının aksine iğnenin kullanılmaması, bununla birlikte tedavi etkinliğinin yüksek olması, Amerika ve batı ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede oldukça kabul görmesini sağlamış ve bu yöntem ile ilgili birçok merkez açılmıştır.

Bu tekniğin infantil kolik üzerindeki etkisi konusunda birçok bilimsel çalışma yapılmış, bazı çalışmalarda akupunktur tedavisinin kolik bebeklerde faydalı bir etkisi olmadığı ve bazılarında ise faydası olduğu saptanmış. Ancak son olarak İsveç’te yapılan geniş katılımlı bir araştırmada, akupunktur tedavisi gören bebeklerin ağlamalarında belirgin bir düşüş gözlendiğini belirtmektedir. Uluslararası sağlık örgütlerinin, kolik bebekleri rahatlatmak için sunduğu yöntemler arasında akupunktur henüz olmasa da, İsveç’te yapılan ilgili çalışma, akupunkturun da bu yöntemlerin arasına girebileceğini göstermektedir. Son olarak kolik bebekleri tam olarak tedavi etmek şimdilik mümkün gözükmese de, kolik bebeği rahatlatıcı yöntemler arasında Shonishin’in (İğnesiz bebek akupunkturu) de olduğunu unutmamak gereklidir.

Kolik Bebek Tedavisi ‘nde Sık Yapılan Hatalar:

 • Bebeğin idrar yolları enfeksiyonu olma ihtimalini göz ardı etmek
 • Hemen ilaç ya da bitkisel çay tedavisine başlamak
 • Emziren annenin hemen diyete sokulması
 • Bebeğin aç kaldığı düşünülerek mama desteği yapılması
 • Gereksiz yere alınan pahalı araçlar (Vibrasyonlu beşik vb.)

Sonuç olarak infantil kolik çok sık görülmesine rağmen anne-baba tarafından dayanılması, hekimler açısından da çözülmesi zor olan bir durumdur. Birçok olguda sadece sabır, direnme ve zaman olayı çözmek için yeterlidir.

İletişim Bilgileri:

Kolik Bebek Tedavisi Hakkında  Her Türlü Sorunuz İçin bize Ulaşın:

https://drtulinkoksal.com/bize-ulasin

Tel:

Muayenehanemiz: +90 312 514 01 01

Doç.Dr. Tülin Köksal: +90 (553) 840 64 15
Uzm.Dr. A.Osman Köksal:+90 543 890 23 13

Adres:

Altay Mahallesi, Orhan Bey Caddesi, No: 1/93 Ata Yıldız Plaza, Kat:11, 06820, Optimum AVM Karşısı Eryaman/ANKARA

İlgili Linkler:

https://www.instagram.com/drtulinkoksal/

https://www.instagram.com/draliosmankoksal/

 

Ürünü Paylaş

Related Post

Çocuklarda Reflü (Gastroösefageal Reflü) ve Tedavisi

Çocuklarda Reflü Hastalığı Çocuklarda Reflü ya da tam adı ile Gastroösefageal reflü (GÖR) mide içeriğinin yemek borusuna...

İnek Sütü Alerjisi ve Tedavisi

ÇOCUKLARDA İNEK SÜTÜ ALERJİSİ İnek Sütü Alerjisi de dahil olmak üzere son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde...

Kabızlık ve Tedavisi

Kabızlık ve Normal Dışkılama Düzeni Kabızlık konusunu anlamak için öncelikle normal dışkılama düzenini bilmek gerekir. Yenidoğanda ilk...

Bir cevap yazın