Ata Yıldız Plaza, Kat:11, No: 1/93, 06820 Eryaman/ANKARA+90 - 543- 890 - 23 - 13 Pzt - Cmt: 09:00 - 19:00 /

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuklarda Reflü

Çocuklarda Reflü (Gastroösefageal Reflü) ve Tedavisi

Çocuklarda Reflü Hastalığı Çocuklarda Reflü ya da tam adı ile Gastroösefageal reflü (GÖR) mide içeriğinin yemek borusuna istemsiz kaçışı olarak tanımlanır. Çocukluk çağındaki kusma ve regürjitasyonun ( mide içeriğinin ağza gelmesi) en sık nedenidir. Kusma sağlıklı bebeklerde fizyolojik bir olay olup, genellikle ilk iki yaş içinde kendiliğinden düzelir. Sadece kusma bebeklerde reflü tanısı için yeterli […]

İnek Sütü Alerjisi

İnek Sütü Alerjisi ve Tedavisi

ÇOCUKLARDA İNEK SÜTÜ ALERJİSİ İnek Sütü Alerjisi de dahil olmak üzere son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde besin alerjileri görülme sıklığı artış göstermektedir. Genel olarak besin alerjileri çocuklarda erişkinlerden daha çok görülür. İnek sütüne karşı gelişen reaksiyonlar yenidoğan döneminden başlayarak, tüm yaşam boyunca görülebilir. İnek Sütü Alerjisi Nedir İnek sütünde alerjiye neden olabilecek 20’den fazla […]

Tuvalet eğitimi çocuk gelişiminde önemli basamaklardan birisidir. Çocuğun psikolojisi, fiziksel durumu ve çevrenin sosyo-kültürel durumundan etkilenir. Çocuklar 18. aya kadar mesane ve anüs kaslarını kontrol edemezler. Ancak 2 yaşında kontrolü tam sağlayabilirler. Yine burada çocuğun gelişim basamakları dikkate alınarak hazır olup olmadığı düşünülmelidir. Tuvalet eğitimi verirken annenin de ruh halinin iyi olması ve yoğunluk durumunu buna göre ayarlaması gerekir. Anne sabırlı, kararlı ve hoş görülü olmalıdır. Tuvalet eğitimi için çocuk kadar annede hazır olmalıdır. Başlamak için yaz ayları gibi annenin daha rahat olduğu, bez olmadan dolaşma olanaklarının bulunduğu aylar daha uygundur. Tüm süreç boyunca çocuk desteklenmelidir. Tuvalet Eğitimine Başlangıç Belirtileri Çocuğun tuvalet eğitimine hazır olma belirtilerini anne dikkate almalıdır. Bu belirtiler nelerdir? • Gün içinde birkaç saat kuru kalma veya gündüz uykusundan kuru kalkma, • Gece kakasını yapmadan uyanması, • İdrar yaparken veya kaka yaparken kelimelerle, hareketlerle ya da mimiklerle ifade etmeye başlaması, • Basit emirleri anlayıp yapması, • Anne babanın davranışlarını taklit etmesi, • Aileyi takip ederek, tuvalet eğitimine ilgi göstermesi, • Eşyaları ait oldukları yere koyması, • Yürüyüp, oturup kalkabilmeli, • Kendi başına giysilerini giyinip çıkarabilmesi… Eğitimde Lâzımlığa Alışma Evresi Bu belirtileri gösteren çocuğumuzla idrar ve gaita için sürekli kullanacağımız ortak bir sözcük üzerinde karara varılır (Çiş, kaka vs). Çocukla beraber bir lazımlık alınır. Çocuk lazımlığın üstünde ayakları yere bastığı için ve içine düşmekten korkmadığı için kendini güvende hisseder. Çocuğun kolay ulaşabileceği ve görebileceği bir yere konulur. Örneğin çocuğun kendi odasına konulabilir. Lazımlığa alışması için önce giysileri ile oturup oyuncakları ile oynaması teşvik edilir. Lazımlık üzerinde vakit geçirmesi sağlanır. Alıştıktan sonra ilk başlarda bezli olarak yemekten 20-30 dakika sonra, günde 2-3 kez 5-10 dakika lazımlıkta oturtmak iyi olur. Yaklaşık 1 hafta sonra bezsiz oturtmaya başlanmalı çiş ya da kaka yaptıktan sonra tuvalete atılması lazımlığın bu amaçla kullanıldığını anlamasını sağlayacaktır. Bağlantı kurulduktan sonra erişkin tuvaletinin nasıl kullanıldığı öğretilir. Sifonun başkası tarafından çekilmesi ve kakanın kaybolması çocuğu korkutabilir. Bu nedenle sifonu kendinin çekmesi sağlanmalı ve ‘kakaya veda töreni’ yapmasına izin verilmelidir. Bu dönem kaka veya çişi yakalayıp lazımlığa yapma sonucunda övgü dönemidir. Sonuçta uygun yere çiş ya da gaita yaptığı gözlendiğinde çocuk ödüllendirilir. Bu ödüllendirme alkışlama, başarı çıkartmaları, küçük armağanlar, birlikte anneanneye veya babaanneye telefon etme gibi ödüller verilebilir. Eğitimde Akılda Tutulması Gerekenler Tuvalet eğitiminde hızlı sonuç almayı beklememek gerekir. Başarı çocuğun kendisine ait olarak gösterilmeli, başarı sağlanan basamaklarda zaman zaman geriye dönüşlerin normal olduğu unutulmamalı, tepki gösteriyorsa bir süre ertelenmelidir. Geriye dönüşlerin olması eğitimin bir parçası olarak görülmeli, başarısızlık olarak algılanmamalıdır. Bazı çocuklarda gündüz ve gece mesane kontrolü eş zamanlı kazanılsa da, çoğunlukla gece mesane kontrolü gündüz kazanıldıktan, birkaç ay ya da yıl sonra kazanılır. Gece kontrolünün tam sağlanması 5 yaşına kadar beklenebilir. Tuvalet eğitimi uzun ve sabır gerektiren bir süreçtir. Bazen bu süreç 6-8 ay kadar uzun sürebilir. Çocuk basamak basamak eğitimini tamamlamaya başlar. Çocukların çoğu gündüz çişlerini tutmayı 30-36 ayları arasında öğrenirler. Gece tutmayı ise 36-48 ay arasında öğrenip eğitimlerini tamamlarlar. Gece tuvalet eğitimine başlamak için gündüz tam kuruluğun sağlanması beklenmelidir. Ayrıca bu dönemde kabızlık olmaması için lifli besin tüketimini arttırmak gerekir. Çünkü kabızlık tuvalet eğitimini zorlaştıran en önemli nedenlerden biridir. Tuvalet eğitimi sırasında istenmeyen durumlar otaya çıkabilir. En sık görülenler; idrar kaçırma, kaka kaçırma, dışkılamayı reddetme, dışkı tutma gibi durumlardır. Ailelerin her sağlıklı çocuğun tuvalet eğitimini alabileceğini bilmeleri ve bu sürecin sabır gerektirdiğini bilmeleri rahatlamaları için faydalı olacaktır.

Çocuklarda Tuvalet Eğitimi

Tuvalet eğitimi çocuk gelişiminde önemli basamaklardan birisidir. Çocuğun psikolojisi, fiziksel durumu ve çevrenin sosyo-kültürel durumundan etkilenir. Çocuklar 18. aya kadar mesane ve anüs kaslarını kontrol edemezler. Ancak 2 yaşında kontrolü tam sağlayabilirler. Yine burada çocuğun gelişim basamakları dikkate alınarak hazır olup olmadığı düşünülmelidir. Tuvalet eğitimi verirken annenin de ruh halinin iyi olması ve yoğunluk durumunu […]

Çocuklarda Okul Başarısını Etkileyen Sağlık Sorunları

Okul başarısı ya da diğer adı ile akademik başarı çocukların ve gençlerin hem öğrencilik hem de gelecek çalışma hayatlarını ciddi manada etkileyen çok önemli bir beceridir. Bu becerinin sağlanması, çevresel faktörlere bağlı olduğu kadar çocuğun ya da ergenin fizyolojik ve zihinsel sağlığı ile de yakından ilişkilidir. Bazen göz ardı edilen ve basit gibi görülen bir […]

Bebeklerde Uyku Düzeni

Çocuklarda ve Bebeklerde Uyku Düzeni ve Problemleri

Genel Olarak Uyku Düzeni Bebeklerde uyku düzeni ve problemleri konusuna geçmeden önce genel olarak uyku düzenininve problemlerinin ne olduğundan özetle bahsetmek isteriz. Uyku yaşamımızın sağlıklıbir şekilde devamı için önemli bir role sahiptir. Kaliteli bir uyku zihinselsağlığımızı, fiziksel sağlığımızı ve hayat kalitemizi korumamıza yardım eder.Uykunun başlatılması ve sürdürülmesi kortikal ve subkortikal dediğimiz birçokbeyin bölgesinin işlevi ile […]

B12 Vitamini Eksikliği Genel: B12 Vitamini eksikliği çok ciddi fizyolojik sonuçları olabilen bir vitamin yoksunluğu çeşididir. Beyin gelişimi için son derece önemli olan B12 vitamini vücutta üretilmez, bu nedenle bu vitaminin mutlaka dışarıdan, özellikle hayvansal gıdalardan alınması gerekir. B12 Vitamini Eksikliği nedenleri B12 vitamini eksikliği üç farklı formda kendini gösterebilmektedir. Bunlar: 1. Alım eksikliği (diyette vitamin B12 içeriğinin eksik olması) 2. Emilimin bozulması 3. Kullanımın bozulması Çocuklarda B12 vitamin eksikliği sıklıkla alım eksikliği, malabsorbsiyon( emilim bozukluğu) veya vitamin B12 taşıyıcı proteinlerden birinin konjenital eksikliğine bağlı olmaktadır. Son yıllarda AIDS gelişmiş olsun veya olmasın HIV infeksiyonu olanlarda da vitamin B12 eksikliği geliştiği bildirilmektedir. Besinlerle Yetersiz B12 vitamini Alımı: Birçok gıda vitamin B12 içerdiğinden diyet ile eksik alım nispeten nadir görülmektedir. Ancak katı diyet uygulayan, hayvansal gıda tüketmeyen vejeteryan veya veganlarda sık görülmektedir. Bununla birlikte Kwashiorkor veya marasmus gibi besin yetersizliği bulunan durumlarda B12 vitamin eksikliği sık değildir. Çocuklardaki tablo daha çok anneleri vegan olan veya pernisiyöz anemili olan bebeklerdir. Annede pernisiyöz anemi, makrositik anemi olsun ya da olmasın annede serum vitamin B12 düşüklüğü olması ile tanınır. Bu şekilde olan çocukluk çağı megaloblastik anemisi (kansızlık) yaşamın ilk yılı içinde ortaya çıkmaktadır. Gıdaların aşırı ısıya maruz kalması, kaynatılması ve mikrodalgaya tutulması da B12 vitamini‘nin %30-50 kaybına yol açmaktadır. B 12 Eksikliği Belirtileri Nelerdir? B12 Vitamini eksikliğinin hem klinik olarak tanınması hem de laboratuvar tetkiklerle tanı alması kolay olmayabilir. Hastaların hikâyesinde, anemi (kansızlık), emilim bozukluğuna yol açan altta yatan hastalığın belirtileri ve nörolojik belirtiler bulunabilir. En sık olarak görülen nörolojik semptomlar, simetrik parestezi, uyuşmalar ve yürüme bozukluklarıdır. Fizik muayenede, solukluk, ödem, ciltte renk değişiklikleri, sarılık gibi belirtiler görülebilir. B12 eksikliği, sinir uçlarını etkileyerek el ve ayaklarda uyuşukluk ve karıncalanmaya neden olabilir. Başlıca nörolojik bulgular el ve ayaklarda uyuşmaya ek olarak, bellek zayıflığı, kişilik değişiklikleri, depresyon, sinirlilik, yürüme güçlüğü, nadiren halüsinasyon ya da manik davranışlar olarak özetlenebilir. Süt çocukluğu döneminde B12 eksikliği en sık olarak annedeki eksiklik nedeni ile gelişir. Bu durum, B12 vitamini depoları düşük olan annenin bebeğinin sadece ya da ağırlıklı olarak anne sütü ile beslenmesiyle ilişkilidir. B12 vitamini eksikliği olan süt çocuklarında, hipotoni ( kaslarda gevşeklik), beslenme güçlüğü, glosit (ağrılı dil), letarji (uykuya eğilim), tremor (titreme), irritabilite (huzursuzluk) ve koma gibi beyin gelişiminde ve genel olarak büyüme-gelişmede gerilikle ilişkili bulgular izlenebilir. Anemi (kansızlık) eşlik edebilir. Serum Vitamin B12 Ölçümü B12 vitamini eksikliğinin tanısı için ilk olarak istenilen tetkik genellikle serum vitamin B12 düzeyinin ölçümüdür. Aşırı düşük bir düzeyde (

B12 Vitamini Eksikliği

B12 Vitamini Eksikliği Genel: B12 Vitamini eksikliği çok ciddi fizyolojik sonuçları olabilen bir vitamin yoksunluğu çeşididir. Beyin gelişimi için son derece önemli olan B12 vitamini vücutta üretilmez, bu nedenle bu vitaminin mutlaka dışarıdan, özellikle hayvansal gıdalardan alınması gerekir. B12 Vitamini Eksikliği nedenleri B12 vitamini eksikliği üç farklı formda kendini gösterebilmektedir. Bunlar: Alım eksikliği (diyette vitamin […]

Aşı Takvimi

Aşı Takvimi

Aşı Takvimi Genel Aşı takvimi, yıllar boyunca bilim insanları tarafından, hastalıkları önlemek yada bunların zararlı etkilerini en aza indirmek adına geliştirilen aşıların, yine bu araştırmalar sonucunda en uygun zamanda yapılması için geliştirilen bir takip sistemidir. Buna göre aşı takvimi koruyucu hekimliğin en önemli araçlarından olan aşıların koruyuculuk etkisinin en yüksek olduğu ve uygulamalarının tavsiye edildiği […]

Aşı İle Önlenebilen Hastalıklar

Aşı İle Önlenebilen Enfeksiyon ve Bulaşıcı Çocuk Hastalıkları

Aşı ile önlenebilen hastalıklar derken genellikle çocuk enfeksiyonlarını kastetmekteyiz. Diğer yandan biz bakteri ya da virüs gibi mikro organizmalar nedeniyle meydana gelen hastalıklara enfeksiyon adını veriyoruz. Bu enfeksiyonlardan bir kısmı, özellikle de bağışıklık sistemleri henüz gelişmemiş çocuklarda kolayca bulaşabilirken, bazıları kolay kolay başka insanlara bulaşmamaktadır.